Zlatko Dalić

Babka sa Linoladom Gold

Prvi recept. Na web stranici From Herzegovina with love. Što reći osim, hvala Ti, Bože! Jer me čuješ. Mene i ove moje lude snove. Velike stvari i velike projekte treba proslaviti velikim stvarima. Ili kolačima. Dakle, od četiri vrste deserata koje sam pravila zadnjeg Uskrsa, jedan je pobrao najviše oduševljenja ali i pažnje. Danima mi […]

Continue Reading…

0 comments